De gemeente Groningen steekt 7 miljoen euro in een project waarbij aardwarmte wordt gebruikt om ruim 10.000 huishoudens in het noordwesten van de stad te verwarmen.

Warmtenet Noordwest is een gezamenlijk project van WarmteStad, het gezamenlijk duurzame nutsbedrijf van de gemeente, en het Waterbedrijf Groningen.

Het water dat voor het warmtenet gebruikt wordt, is afkomstig uit een diepgelegen ondergrondse bron.

Naast woningen in onder meer de wijken Selwerd en Paddepoel, zullen ook kennisinstellingen op de Zernike Campus van de aardwarmte gebruik gaan maken.   

Het warmtenet, dat in 2018 de eerste woningen zal verwarmen, moet jaarlijks een CO2-besparing van 19.800 ton opleveren.