De gemeente Groningen heeft vorig jaar een bedrag van ruim 23 miljoen overgehouden.

Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om de lagere toekenning van 15,7 miljoen euro door het Rijk voor de bijstandsuitkeringen op te vangen. Een dreigend tekort op de begroting kan daardoor nu door de gemeente zelf worden opgevangen.

Ook gaat er meer geld naar jeugdwerkloosheid en wordt er 7 ton beschikbaar gesteld voor het aannemen van vijftien extra trainees.

Volgens Ton Schroor, wethouder Financiën, moet er ondanks het positieve resultaat niet te vroeg gejuicht worden. “Ook de komende jaren zullen we de vinger aan pols moeten houden. Onder andere vanwege de veranderingen die er vanuit het Rijk nog op ons af zullen komen.”