Er wordt in Groningen een meldpunt opgericht waar huurders terecht kunnen met klachten over 'huisjesmelkers'.

Huurders kunnen er meldingen doen van onder andere te hoge huurprijzen, slecht onderhouden woningen en intimidatie. Het meldpunt wordt opgericht op initiatief van de SP.

De SP wil dat de gemeente door het verzamelen van informatie en het opbouwen van dossiers maatregelen kan nemen tegen foute verhuurders. Volgens de SP zou het daarbij moeten gaan om het weigeren van vergunningen en het opleggen van boetes.