De leefstijl van jongeren in de provincie Groningen is ten opzichte van 2012 verbeterd. Groningse jongeren zijn minder gaan roken en drinken en gebruiken minder drugs.

Ondanks de positieve trend liggen de cijfers van de regio Groningen nog steeds boven het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit het landelijke Jeugdgezondheidsonderzoek.

Voor het onderzoek hebben ruim 6.600 leerlingen van het voortgezet onderwijs in de provincie Groningen een online vragenlijst ingevuld.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt een duidelijke afname in alcoholgebruik, roken en cannabisgebruik ten opzichte van 2012.

De afname van alcoholgebruik is het grootst onder 13- en 14-jarigen (van 26 naar 14 procent). Dit zou een effect kunnen zijn van de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik.

Bij roken en cannabisgebruik vindt de grootste afname ook plaats in de groep 13- en 14-jarigen. Het aantal rokers binnen deze groep is afgenomen van 15 procent in 2012 naar 8 procent in 2015.

Binge drinken

Het binge drinken (meer dan 5 eenheden op een avond) is de afgelopen jaren nauwelijks afgenomen onder Groningse 15- en 16 jarigen. Bijna de helft (45 procent) van hen geeft aan dit weleens te doen.  

Opleidingsniveau

Uit het onderzoek blijkt verder dat scholieren op het vmbo een ongezondere leefstijl hebben dan leerlingen van de havo en het vwo.