Rijkswaterstaat heeft vrijdag bekend gemaakt welke partij de nieuwe zuidelijke ringweg mag gaan bouwen. Ze zijn voornemens het project te gunnen aan een combinatie van bedrijven.

Herepoort wordt een samenwerking van Max Bögl, Züblin, Oosterhof Holman, Koninklijke Sjouke Dijkstra, Roelofs Wegenbouw en Jansma Drachten.

De bedrijven zijn gekozen op advies van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin Rijkswaterstaat, de gemeente Groningen en de provincie Groningen samen deelnemen. Bij de aanbesteding is niet alleen beoordeeld op prijs, maar ook op kwaliteit. Ze moesten bijvoorbeeld rekening houden met het het voorkomen van verkeershinder, duurzaamheid en maatregelen om de risico's van het project te beperken.  

Het gaat bij de keuze voor Herepoort om een voornemen. Zo lopen er nog verschillende beroepszaken. Toch is besloten tot een voorlopige gunning, onder voorwaarde dat de plannen gewoon kunnen doorgaan. Dit betekent dat de winnende aannemer alvast aan de slag kan gaan met voorbereidende werkzaamheden, zoals de uitwerking van het ontwerp, maar dat nog geen onomkeerbare werkzaamheden mag uitvoeren.