Het bisdom Groningen / Friesland heeft 70.000 euro betaald aan twee noordelijke slachtoffers van seksueel misbruik.

Dat valt te lezen in het jaarverslag van het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Rooms-katholieke Kerk.

Het meldpunt werd vijf jaar geleden ingesteld toen bleek dat priesters zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik, met medeweten van de kerk. Het meldpunt kreeg in totaal meer dan 3/500 klachten. Zo’n zevenhonderd personen kregen een schadevergoeding en in totaal ging het om een compensatiebedrag van 21 miljoen euro.

De Fraters van Tilburg voeren de lijst aan. Zij kregen 64 klachten en moesten in totaal meer dan 1,8 miljoen euro aan compensatie betalen.

Daders vaak al overleden

De misbruikpleger in het noordelijke bisdom is overleden, nog voordat de zaken werden voorgelegd. Dat is in veel gevallen zo, omdat het misbruik vooral voorkwam in de jaren vijftig en zestig. Veel daders zijn al overleden, maar de impact onder de slachtoffers is volgens het meldpunt groot.

Het uitbetalen van de compensaties vormt het slotstuk van het meldpunt.