De Hanzehogeschool staat in de mondiale top-25 als het gaat om startende bedrijven en aantallen academici die hun oorsprong op de hogeschool hebben.

Dat blijkt uit de data van de U-Multirank 2016. Dat is een ranglijst van ruim 1300 universiteiten en hogescholen in 90 landen die wordt samengesteld met steun van de Europese Unie.

De hogeschool scoort goed op spinoffs en gezamenlijke regionale publicaties. De Hanze is blij met de resultaten. In het nieuwe strategische plan hebben ze laten opnemen dat ze in 2020 jaarlijks 500 nieuwe bedrijven willen starten die uiteindelijk 5000 banen moeten opleveren. Ondernemerschap onder studenten wordt fors gestimuleerd.

Ook investeert de school veel in innovatiewerkplaatsen en proeftuinen. In bijvoorbeeld energieproeftuin EnTranCe, de Health Hub in Roden en het Centre of Expertise Healthy Agening komen onderwijs en de beroepspraktijk bij elkaar.