Het lustrum van het Groninger studentencorps Vindicat atque Polit is ruim drie ton duurder uitgevallen dan was begroot.

Volgens de Rector van Vindicat, Marijn Achtereekte, was de viering groter dan gedacht en vielen de schoonmaakkosten hoger uit. Ook moest het feestterrein worden uitgebreid, zo zegt hij tegen RTV Noord.
 
De website Club 925 meldt dat het tekort is veroorzaakt door een foute inschatting van de btw-kosten. Dit wordt echter tegengesproken door Rector Achtereekte. Hij zegt dat alles is gecontroleerd door een accountant.

Donderdagavond is tijdens een algemene ledenvergadering gesproken over hoe Vindicat het financiële tekort gaat oplossen. Volgens de Rector wordt er geen eenmalige bijdrage gevraagd van de leden en zal het tekort ook niet uit het eigen vermogen worden gedekt. Hoe het corps het geld wel bij elkaar wil brengen, is nog niet bekend.

Lustrum

In 2015 bestond Vindicat 200 jaar. Dit lustrum werd het hele jaar door gevierd en in de zomer afgesloten met twee weken feest. De totale kosten voor de vieringen bedroegen 2,5 miljoen euro.