Een meerderheid van de Groningers die woensdag naar de stembus zijn gegaan heeft voor het associatieverdrag met Oekraïne gestemd.

Volgens de voorlopige uitslag hebben 50.472 van de 157.811 Groningse stemgerechtigden woensdag hun stem uitgebracht: een opkomst van 32 procent.

26.678 Groningers (53,1 procent) stemden voor het verdrag terwijl 22,774 mensen (45,3 procent) aangaven tegen het sluiten van de overeenkomst met Oekraïne te zijn.

Van de ruim 50.000 uitgebrachte stemmen waren 792 blanco. 228 stembiljetten werden ongeldig verklaard.