Vanaf vrijdagmiddag 8 april kunnen fietsers, voetgangers en dieren gebruikmaken van het nieuwe fietsecoduct Meedenpad over de Oostelijke Ring.

Het fietsecoduct biedt naast een fietspad met trottoir ook een groenstrook, zodat klein wild de Groningse ringweg kan oversteken.

Het ecoduct werd op 12 maart op zijn plek gehesen, waarna de aannemer kon beginnen aan de afrondende werkzaamheden.