De schaapskudde is vanaf vrijdag weer in de stad. De kudde van zo’n 300 schapen en herder Bouke Arends worden rond het middaguur op het Zernikecomplex welkom geheten door wethouder Gijsbertsen.

De schaapskudde houdt al zo’n tien jaar de bermen en andere groengebieden in de stad kort. Het gaat om Schoonebeekers en Veluwse heideschapen, die tot eind september de stad doorkruisen. Dat levert soms mooie beelden op.

De schaapskudde zorgt voor ecologisch bermbeheer. Niet alleen het groen blijft kort, ook wordt de bodem verbeterd. Daarnaast dragen de schapen zaden mee in hun vacht, waardoor plantensoorten worden verspreid.

Herder Bouke Arends houdt het wel en wee van de kudde bij via zijn Twitteraccount @StadskuddeGrunn.