De gemeente Groningen stelt in 2016 één miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten in het onderwijs.

Voorwaarde voor toekenning van een bijdrage uit de gemeentelijke subsidiepot is dat het om een breed gedragen project gaat. Daarnaast moet het onderwijsveld zelf ook financieel bijdragen aan de projecten.

De geselecteerde projecten zijn voor het merendeel voortgekomen uit ‘onderwijs innovatie ateliers’. Tijdens deze brainstormbijeenkomsten konden professionals uit het onderwijs thema’s pitchen waar ze graag mee aan de slag willen.

Behoeften

Onderwijswethouder Ton Schroor: “Als het gaat om vernieuwingen in het onderwijs is het belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften en initiatieven vanuit het onderwijsveld zelf.”

"Als gemeente kunnen we ideeën stimuleren en ondersteunen. Maar om het tot een succes te maken is het essentieel dat er binnen het onderwijs een breed draagvlak is voor een idee en dat de betreffende instellingen zich hier ook financieel aan verbinden", aldus Schroor. "Zo werken we samen aan een duurzame onderwijstoekomst voor alle leerlingen in de stad.”

De geselecteerde projecten richten zich op uiteenlopende onderwerpen. Van het versterken van ouderbetrokkenheid tot programmeren in de klas en van initiatieven voor talentontwikkeling tot een gezonde school.