Minder voortijdige schoolverlaters in Groningen

Het aantal Groningse jongeren  zonder diploma van school gaat, is vorig schooljaar met 18 procent gedaald.

Gedurende het schooljaar 2014-2015 waren er in de regio centraal en westelijk Groningen, waartoe ook de stad behoort, 387 vroegtijdige schoolverlaters. In 2013-2014 waren dat er nog 469, zo meldt de gemeente Groningen.

Volgens de gemeente is de afname voornamelijk te danken aan preventieprojecten als ‘School als Wijk’ en ‘Toekomstteam’, van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.

School als Wijk

Het proefproject ‘School als Wijk’ is vorig jaar gestart op zeven Groningse locaties van het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en twee locaties van het Voortgezet Onderwijs (VO).

De gedachte achter het project is dat jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen op school. Daarom is de schoolomgeving bij uitstek de plek om vroegtijdig problemen te signaleren en in een zeer vroeg stadium problemen als spijbelen aan te pakken of te voorkomen.

Toekomstteam

Bij het project ‘Toekomst’ is er wekelijks een RMC-trajectbegeleider aanwezig op school om jongeren die dreigen uit te vallen preventief te spreken. Dit project loopt al een aantal jaren en is volgens de gemeente behoorlijk succesvol gebleken.

Tip de redactie