De groei van het aantal inwoners in Groningen is in 2015 licht gedaald. Vorig jaar kwamen er 1000 Groningers bij terwijl de stad in 2014 nog met 2000 inwoners groeide.

In 2014 brak het inwoneraantal van Groningen nog door de 200.000-grens. De groei is vooral te danken aan het flinke aantal buitenlandse studenten in de stad. 

In 2015 lanceerde de gemeente Groningen een bevolkingsprognose waarin werd uitgegaan van 230.000 Groningers in 2030.

De prognose waarschuwde ook voor de vergrijzende bevolking in 2030. Om de balans te houden moet de stad zorgen dat afgestudeerden in de stad blijven wonen.