De fractie van GroenLinks in Groningen wil dat mensen die solliciteren naar een baan bij de gemeente Groningen dat anoniem kunnen doen. Dat zou de kansen van niet-westerse allochtonen vergroten, stelt GroenLinks.

De partij verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat mensen met een buitenlandse achternaam minder kans maken op een baan. “Niet-westerse sollicitanten die qua kwaliteiten volledig overeenkomen met autochtone werkzoekenden hebben minder kans op een uitnodiging voor een gesprek. Dit terwijl het voor een organisatie juist goed is wanneer de werkvloer een afspiegeling is van de, vaak kleurrijke, samenleving”, zegt raadslid Glimina Chakor.

Op dit moment lopen in de gemeenten Den Haag, Utrecht en Arnhem al proeven met anoniem solliciteren. De resultaten van eerdere experimenten zijn bemoedigend, zegt GroenLinks.

In de gemeente Groningen is 22,6 procent van de inwoners niet-Nederlands. Glimina Chakor: “Wie op het stadhuis om zich heen kijkt, ziet helaas dat de gemeentelijke organisatie nog geen goede afspiegeling is van de Groningse bevolking.”