De gemeente en provincie Groningen gaan in 2021 de luchtkwaliteit van de omgeving van de zuidelijke ringweg meten. Ook omwonenden kunnen hier dan aan meedoen.

Vanaf 2017 gaat de zuidelijke ringweg op de schop. Uit onderzoeken blijkt dat de luchtkwaliteit rond de ring ook na de ombouw aan alle normen voldoet. Bij die onderzoeken is echter alleen gebruik van modelberekeningen. De metingen die de provincie en gemeente gaan uitvoeren, dienen als aanvulling.

De metingen worden pas verricht in 2021 en 2022 omdat dan de ombouw klaar is. De meetresultaten worden gebruikt bij het beoordelen van de opleveringstoets van het Rijk in 2022.

Het is nog onduidelijk hoe het meetonderzoek wordt uitgevoerd.