De provincie Groningen trekt de komende vier jaar twee miljoen euro uit om meer Groningers aan het sporten en bewegen te krijgen.

Dat staat in de ‘sport- en beweegvisie 2016-2019’, die de provincie samen met het Sportplein Groningen en de Groningse gemeentes heeft opgesteld.

Volgens de provincie kampt bijna de helft van de Groningers met overgewicht. Door meer te sporten zouden deze mensen gezonder worden en meer grip krijgen op hun toekomst, aldus de provincie.

Daarnaast noemt de provincie sport en bewegen als een belangrijke factor voor de leefbaarheid. ‘Het biedt kansen om mee te doen in de maatschappij en moet voor iedereen toegankelijk zijn.’

Het geld wordt voornamelijk besteed aan kennisdeling en het inzetten van breedtesport als middel om mensen aan het bewegen te krijgen. Daarnaast zal samen met gemeentes gekeken worden hoe de openbare ruimte zo kan worden ingericht dat deze uitnodigt om in beweging te komen of te blijven.