Groningse boeren stappen naar de rechter omdat ze compensatie willen voor de gaswinning onder hun grond. Ze willen dat er goed gekeken wordt naar een gedoogregeling.

Volgens de Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer hebben inmiddels twintig boeren zich aangemeld voor de procedure, zo valt maandag op de site van RTV Noord te lezen.

In de Mijnbouwwet van 2003 staat een verordening dat boeren verplicht zijn om de gaswinning in de ondergrond van hun perceel te gedogen. Ze krijgen daar niks voor terug en dat is precies waar het rechtskundige landbouwersbureau iets aan wil doen.

De wet ging er volgens de boeren niet vanuit dat de gaswinning gevolgen zou hebben. De boeren hebben nu te maken met bevingen, bodemdaling en imagoschade. Ze willen daarvoor compensatie.

De boerenorganisatie gaat eerst kijken of ze de regeling met het ministerie van Economische Zaken kunnen bespreken. Als die geen compensatie willen geven, dan stappen ze naar de rechter. De organisatie rekent dan op zo’n tachtig meeprocederende boeren.