De Partij voor de Dieren wil van het stadsbestuur wil weten wat de aanpak van de Zuidelijke Ringweg betekent voor de stand van het grondwater.

Dat meldt Oog Tv.

Uit onderzoek blijkt dat de bouw van de verdiepte aanleg van de Ringweg gevolgen heeft voor de grondwaterstand bij het Sterrebos en de Oosterpoort.

De Partij voor de Dieren wil weten welke maatregelen de gemeente neemt en wie daarvoor betaalt. Volgens de partij is er bezorgdheid bij omwonenden.

Rijkswaterstaat staat in voor de eventuele kosten die ermee gepaard gaan.