Het aantal Groningse jongeren dat in aanraking komt met de politie is tussen 2007 en 2014 meer dan gehalveerd.

Dat meldt het Sociaal Planbureau Groningen.

In 2007 werden in de provincie Groningen 3327 jongeren van 12 tot 25 jaar oud aangehouden omdat ze een strafbaar feit hadden gepleegd. In 2013 waren dat er nog 1459. Dat betekent een daling van ruim 56 procent.

De daling is het grootst bij de groep 12 tot 17-jarigen. Werden er in 2007 nog 1363 minderjarigen aangehouden, in 2013 lag dat aantal 68 procent lager op 440.

In totaal kwam in 2013 1,4 procent van de Groningse jongeren in aanraking met de politie. In 2007 was dat percentage nog 3,3 procent.

Gevoel van onveiligheid

Uit de cijfers blijkt verder dat jongeren vaker een gevoel van onveiligheid hebben dan ouderen (65-plussers).

Van de Groningse jongeren voelt een kwart zich wel eens onveilig in zijn eigen buurt. Bij ouderen ligt dat percentage fors lager: 14 procent.

Dat verschil in gevoel van onveiligheid blijkt terecht. Jongeren (30 procent) zijn veel vaker het slachtoffer van een misdrijf dan ouderen (11 procent).

Veelplegers

Ook het aantal jonge Groningse veelplegers nam tussen 2007 en 2013 fors af. Jongeren worden als veelpleger aangemerkt als er binnen vijf jaar minimaal vijf keer proces-verbaal tegen hen werd opgemaakt.

In 2013 stonden 87 jongeren van 12 tot en met 24 jaar bij de politie bekend als veelpleger. Dat is een derde minder dan vijf jaar eerder.

Harde kern

Volgens de cijfers telde Groningen in 2013 63 ‘harde kern-jongeren’. Zij pleegden minimaal drie zware delicten binnen een jaar of waren in één jaar verantwoordelijk voor twee zware misdrijven en werden in de jaren daarvoor ook al minimaal drie keer aangehouden.