Woningcorporatie Lefier gaat nieuwe regels hanteren bij het toewijzen van woningen. Voortaan krijgen huurders een woning waarvan de huur aansluit bij hun inkomen, zo meldt de corporatie.

Lefier gaat bij het toewijzen van woningen voortaan meer letten op het inkomen, leeftijd en samenstelling van het huishouden. De nieuwe toewijzingsregels gaan vandaag in. Voor bewoners die al bij Lefier huren, verandert er niets. 

Met de nieuw regels wil Lefier voorkomen dat huurders betalingsachterstanden oplopen. Doordat de huurprijzen en inkomen worden gekoppeld, worden keuzemogelijkheden voor woningzoekenden beperkt, zegt de woningcoorperatie. 

De wijziging hangt samen met de veranderende wetgeving die per 2016 ingaat.