Minister Kamp wil de mijnbouwwet zo aanpassen dat burgers en lokale overheden meer inspraak krijgen bij de winning van gas en olie.

Dat valt te lezen in een Kamerbrief van de minister van Economische Zaken.

Door de wijziging zou de veiligheid van de burgers voorop komen te staan. Er komen meer voorwaarden voor het winnen van gas. Zo kan de minister een vergunning weigeren, aanpassen of intrekken als er grote veiligheidsrisico’s zijn of dat er ernstige schade aan gebouwen kan worden verwacht. Die voorwaarden staan nu nog niet in de mijnbouwwet.

Kamp pleit ook voor het vergroten van inspraak van burgers en lokale overheden. Zo wil de minister voortaan provincies, gemeenten en waterschappen om advies vragen bij een nieuw of te wijzigen winningsplan. Tot slot wordt de onafhankelijkheid van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verder verduidelijkt en versterkt.

De minister heeft zich bij de nieuwe plannen laten leiden door het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die stelde dat de opbrengst van de gaswinning belangrijker was dan de veiligheid van de burgers.

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen
In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Animatie door in60seconds