De gemeente Groningen is van plan de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren.

Dat meldt de gemeente.

Volgens de gemeente zijn er inmiddels geen ‘black spots’ meer in de stad. Dat zijn plekken waar veel ernstige ongevallen gebeuren.

Toch kunnen sommige verkeerssituaties in Groningen nog wel verbeterd worden, zo is het stadsbestuur van mening.

Zo wordt het onoverzichtelijke kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg op korte termijn aangepakt.

Ook moet de verkeersveiligheid rond scholen worden verbeterd. Daarvoor gaat de gemeente scholen stimuleren en ondersteunen om zo goed mogelijk gebruik te maken van lopende of nieuwe verkeerseducatieprojecten.

Daarnaast krijgt Stadstoezicht meer capaciteit om naar aanleiding van meldingen of klachten extra toezicht te houden op de verkeersveiligheid rond scholen.