Een tijdelijke Taskforce Jongerenaanpak moet Groningse jongeren die door een samenloop van omstandigheden in de knel komen, gaan helpen bij het terugkrijgen van de regie over hun leven.

Dat meldt de gemeente.

Ongeveer 3000 Groningse jongeren tussen de 16 en 27 jaar hebben te maken met problemen rond onderwijs, werk, inkomen, huisvesting en zorg. Ze hebben (motivatie)problemen op school of werk en dreigen daardoor buiten de boot te vallen, aldus de gemeente.

Nu de overheid veel taken op dit gebied heeft overgedragen aan de gemeentes, denkt de Groningse wethouder voor jeugdzaken Matthias Gijbertsen  beter iets deze problematiek te kunnen doen. “Met deze Taskforce willen we ervoor zorgen dat jongeren zich kunnen blijven ontwikkelen en niet tussen wal en schip belanden”, zo zegt hij.

Uitgangspunt is dat de jongeren extra ondersteuning krijgen op het snijvlak van onderwijs, werk en inkomen, zodat ze zelf meer regie over hun leven krijgen.

Daarnaast moeten de jongeren tijdig zijn voorbereid op de veranderingen rond het 18e levensjaar, een periode die bij veel jongeren voor problemen zorgt, en is er speciale aandacht voor jongeren die te maken hebben met jeugdhulp of die dakloos zijn.

De Taskforce Jongerenaanpak gaat op 1 januari 2016 van start en is bedoeld om de invoering van de nieuwe aanpak snel en soepel te laten verlopen.