De voorspelling is dat het aantal Stadjers de komende jaren fors groeit. De gemeente laat daarom onderzoeken of er sneller woningen gebouwd kunnen worden in Groningen. Er moeten zowel meer huur- als koopwoningen komen.

Momenteel telt de stad ruim 200.000 inwoners. Volgens de prognoses is Groningen in 2030 een stad van 240.000 inwoners. Voor 2040 is de voorspelling dat er zelfs 270.000 Stadjers zijn.

Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn hangt onder andere af van de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Maar ook van het feit of er genoeg aantrekkelijke woningen zijn die voldoen aan de eisen van de potentiële nieuwe stadsbewoners.  

Containerterminal

Het college van B en W wil daarom onderzoeken of er sneller woningen kunnen komen aan de zuidzijde van het Oosterhamrikkanaal en aan de noordzijde van het Eemskanaal. En misschien ook op de locatie van de containerterminal, op hoek van de Sontweg en de Bornholmstraat. Andere locaties waar het college de bouw van woningen wil aanjagen zijn het Europapark, Reitdiep, Vinkhuizen-Zuid, Meerstad en eventueel het Suikerunieterrein.

De groei van de stad komt volgens de prognoses vooral door kleine huishoudens: mensen van wie de kinderen het huis uit zijn, zzp’ers, studenten uit binnen- en buitenland en kenniswerkers. Het college wil stimuleren dat er woningen gebouwd worden die voldoen aan de specifieke woonwensen van deze groepen.

Huurwoningen

Door de stijging van het aantal vluchtelingen is ook de vraag naar huurwoningen toegenomen. Het college wil daarom dat er sneller sociale huurwoningen worden gebouwd en gaat hiervoor samen met de woningcorporaties een plan opstellen.