IBM in Groningen werkt aan een programma dat er aan bij kan dragen dat een drempel tussen burgers en overheid kleiner kan worden.

Dat meldt de Groninger Ondernemers Courant. Het gaat om het programma ´CityStat´ waarbij burgers via een app melding kunnen maken van slingerend vuilnis, los liggende tegels of andere misstanden.

Zulke programma´s zijn niet nieuw, maar het Groningse programma maakt een tweezijdige band tussen de burger en de overheid mogelijk. Wie bijvoorbeeld een klacht indient via CityStat zal door het programma op de hoogte worden gehouden van de vraag hoe het staat met de afhandeling van de klant. En als de klacht is afgehandeld krijgt de indiener daar melding van.

CityStat is het resultaat van een ´heckaton´ waaraan programmeurs van IBM bijna een week hadden gewerkt. 
Dat is een wedstrijd voor programmeurs die samen een idee moeten bedenken om steden slimmer om te laten gaan met nieuwe technologie.