De gemeenten Oldenburg en Groningen vieren maandag het 25-jarig jubileum van hun zusterstadrelatie. Een afvaardiging van het gemeentebestuur van Oldenburg komen op bezoek in Groningen. 

Burgemeester Peter den Oudsten en zijn Duitse collega Jürgen Krogmann zullen een toespraak houden en daarna de nieuwe ‘Letter of Intent’ ondertekenen. 

In de afgelopen jaren zijn de economische banden tussen Groningen en Oldenburg flink aangehaald en verstevigd. In 2008 ontwikkelden beide steden een tienpuntenplan, waarin werd vastgelegd dat de steden op tien concrete terreinen nauwer gaan samenwerken.