De oude Noordzeebrug in Groningen wordt komend weekend op ‘spectaculaire wijze’ gesloopt. Dat gaat overigens wel gepaard met flink wat geluidsoverlast.

Dat meldt de provincie Groningen.

De komende dagen wordt de sloop voorbereid. Zo komen er pontons op het water te liggen, waarop het grote materiaal komt te staan. Daarmee wordt de oude brug, die onder de nieuwe Noordzeebrug ligt, als het ware weggeknabbeld.

De sloopwerkzaamheden beginnen op vrijdag en duren tot maandagochtend. De slopers zijn er dag en nacht mee bezig. Omwonenden zijn geïnformeerd dat de sloop zorgt voor kabaal. Mede vanwege de veiligheid moeten de sloopwerkzaamheden aan één stuk doorgaan.

Geen scheepvaart

Het Van Starkenborgkanaal is het hele weekend afgesloten. Scheepvaart is daardoor niet mogelijk. Ook een deel van het aangrenzende Boterdiep wordt voor scheepvaart afgesloten. Het wegverkeer heeft geen hinder.

De nieuwe Noordzeebrug vordert flink. Het beton van het tweede gedeelte is onlangs gestort. Dit najaar wordt vooral gewerkt aan de nieuwe brug en de reconstructie van de omgeving. Eind 2015 moet het hele project klaar zijn. Tot die tijd is er af en toe verkeershinder.