Pas eind volgende week worden in de noodopvang aan de Van Swietenlaan in Groningen de eerste vluchtelingen opgevangen. Het kantoorgebouw, dat dienst gaat doen als opvang, voldoet nog niet aan de veiligheidseisen.  

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

In eerste instantie was het de bedoeling om eind september de eerste vluchtelingen op te vangen. In het pand, achter de parkeergarage van het Martiniziekenhuis, is plek voor 550 asielzoekers.

Volgens unitmanager Henk Wolthof van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is er meer tijd nodig om het pand geschikt te maken voor opvang. Voor de opvanglocatie is al wel een locatiemanager in beeld. Het gaat om de Groninger arabist en journalist Esmeralda van Boon.

De gemeente is ondertussen hard op zoek naar locaties voor nog eens twee asielzoekerscentra.