De gemeente Groningen trekt volgend jaar 8,7 miljoen euro uit voor het verbeteren van leeromstandigheden in het onderwijs.

Dat meldt het college van B en W.

Volgens wethouder Ton Schroor zorgen de investeringen ervoor dat de leeromstandigheden in Groningen verder worden verbeterd. “het maakt nogal wat uit of je onderwijs krijgt in een prettige, goed geoutilleerde klas of in een schoolgebouw waar het binnenklimaat duidelijk te wensen over laten”, aldus de wethouder.

Van de 8,7 miljoen is meer dan de helft (4,6 miljoen) gereserveerd voor het eerste deel van de nieuwbouw van de Borgmanschool en S.J. Boumaschool. Daarnaast wordt er 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het laatste deel van de nieuwbouw van de Tamarisk en is er 51.000 euro voor de voorbereiding van de nieuwbouw van de Oosterhoogebrugschool.

Voor het project ‘Fris en Duurzaam’ wordt door het gemeentebestuur 900.000 euro uitgetrokken. Binnen dit project streven vijf Groningse basisscholen naar een forse verbetering van het binnenklimaat in hun gebouwen.