De Rijksuniversiteit Groningen is gestart met een kenniscentrum voor onderzoek naar de aardbevingen in de provincie. 

Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen .

Het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) gaat zich vooral richten op de bovengrondse effecten van de bevingen en het welzijn van de burgers.

Onder andere de participatie van burgers, ethiek, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, recht en bestuur en veiligheid worden onderzocht. 

Coördinatoren van het nieuwe centrum worden Tom Postmes, hoogleraar sociale psychologie, en Sharon Smit, directeur van Sustainable Society. Daarnaast komen ook medewerkers van andere faculteiteiten bij het centrum te werken.