De gemeente Groningen is met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in gesprek over de vestiging van twee asielzoekerscentra in de stad, elk met plek voor zo’n 600 personen.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden zaterdag.

Staatssecretaris van Asielzaken Klaas Dijkhoff is op zoek naar gemeenten die extra opvangplekken voor asielzoekers willen creëren. De instroom van vluchtelingen in Nederland groeit dit jaar waarschijnlijk naar 35.000 personen, 10.000 meer dan eerder werd verwacht. Vooral de toestroom uit de door oorlog verscheurde landen Syrië en Irak blijft toenemen.

De gemeente Groningen onderzoekt momenteel acht mogelijke locaties voor de twee asielzoekerscentra.

Vergunninghouders

Ook wordt gekeken of er in Groningen leegstaande kantoorpanden zijn die geschikt zijn voor de opvang van vergunninghouders. Dit zijn vluchtelingen die voor bepaalde of onbepaalde tijd in Nederland mogen blijven en daardoor recht hebben op woonruimte.

De verwachting is dat de gemeente in de eerste helft van volgend jaar 200 plekken nodig heeft voor de opvang van vergunninghouders die nog geen woning toegewezen hebben gekregen. In de eerste helft van 2015 waren dat er nog 150.