Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt 230.000 euro uit voor een grote onderhoudsbeurt voor de Der Aa-kerk in Groningen.

Dat meldt de Stichting Oude Groninger Kerken.

De Der Aa-kerk, één van de meest beeldbepalende historische gebouwen in de Groninger binnenstad, heeft te kampen met behoorlijk wat achterstallig onderhoud. Het betreft voornamelijk werk aan de buitenkant van de kerk: herstel van daken, schilderwerk, goten, metsel- en voegwerk.

Bij het verdelen van de beschikbare rijkssubsidie vielen grote monumenten als de Der Aa-kerk de afgelopen jaren buiten de boot. Daardoor konden enkel de meest noodzakelijke werkzaamheden verricht worden.

Het ministerie van OCW heeft maandag echter bekendgemaakt dat er vanaf volgend jaar 20 miljoen euro beschikbaar komt voor het meerjarig onderhoud van grote rijksmonumenten. Hiervan gaat 230.000 euro naar de Der Aa-kerk.

In totaal is er 460.000 euro nodig voor de onderhouds- en herstelwerkzaamheden. De Stichting Der Aa-kerk hoopt dat ook de gemeente Groningen besluit mee te delen in deze kosten.