Het kabinetsbesluit om de gasproductie in Groningen dit jaar te verlagen naar maximaal 30 miljard kuub betekent dat de Groningse economie naar verwachting met 5 procent krimpt. 

Ook zou de schatkist 1,2 miljard euro mislopen ten opzichte van de eerdere raming. Dat heeft het economische bureau van ING uitgerekend.

De Groningse economie is voor 40 procent afhankelijk van de gaswinning. Ook als de gaswinning buiten beschouwing gelaten wordt, blijft de groei in Groningen naar verwachting achter bij de nationale groei.

Dit komt doordat de sectoren waar het momenteel beter mee gaat, bijvoorbeeld de industrie, groothandel, bouw en transport, minder sterk vertegenwoordigd zijn in deze regio dan landelijk.

Krimp- en groeisectoren

Aardgaswinning lijkt een krimpsector te worden, maar Groningen sorteert al voor op nieuwe groeimogelijkheden, constateren de economen van de bank. Zo is er in Zuidbroek een nieuw stikstofmengstation aangelegd om geïmporteerd gas geschikt te maken voor het Nederlandse net.

Ook voor de bouwsector ziet ING mogelijkheden in Groningen. "Herstel van aardbevingsschade levert extra werk op. Vaak blijft het niet bij herstel alleen. Veel Groningers grijpen de kans aan om zonnepanelen te installeren of hun woning te isoleren", aldus het economisch bureau. 

Lange termijn

Op de langere termijn zal de noordelijke provincie volgens de bank vooral de kaarten moeten zetten op innovatieve technologieën, omdat deze veel economische mogelijkheden opleveren. 

Een goed voorbeeld hiervan is een technisch bedrijf als Google, dat binnenkort een groot datacenter bij de Eemshaven opent.