Scheepswerf Pattje in Waterhuizen staat onder verscherpt toezicht van de provincie Groningen.

Dit betekent dat de toezichthouders van de provincie tien keer per week onaangekondigd een bezoek aan de werf zullen brengen. De bezoeken kunnen zowel binnen als buiten de werktijden van de werf plaatsvinden. Ook gaat de provincie geluidsmeetapparatuur rondom het bedrijf plaatsen om te onderzoeken of de geluidsnormen niet worden overschreden.

Omwonenden klagen al jaren over overlast door de werf. Een van hen stapte naar de rechter. Die bepaalde onlangs dat de provincie vaker en strenger moet controleren.