Het Rijk moet de Groningse pandjesbaas Mario Music 68.000 euro betalen. Het geld dient ter compensatie van de kosten die Music heeft gemaakt in zijn strijd tegen een ondeugdelijk Bibob-onderzoek uit 2007.

Dat heeft het Gerechtshof in Den Bosch vrijdag besloten, zo meldt de Telegraaf.

Music is eigenaar van een aantal prostitutiepanden in het Groningse A-kwartier, één van twee prostitutiezones in de stad. In 2007 wilde toenmalig burgemeester Jacques Wallage de panden sluiten op basis van een advies van Bureau Bibob, dat onder de vleugels van het Ministerie van Justitie onderzoek doet naar de integriteit van ondernemers.

Music legde zich niet bij de voorgenomen sluiting neer en vocht deze aan. Al in 2008 oordeelde de Raad van State dat Bureau Bibob niet zorgvuldig te werk was gegaan en dat Groningen de informatie onvoldoende had gecontroleerd. Vermoedens van belastingontduiking en betrokkenheid bij vrouwenhandel waren volgens de Raad niet sterk genoeg onderbouwd.

Music eiste een hogere schadevergoeding van de Staat. Volgens hem leed hij door de kwestie ook immateriële schade. Zo zou zijn reputatie zijn geschaad, kreeg hij hartklachten en ervoer hij naar eigen zeggen psychisch leed. Het Gerechtshof in Den Bosch ging hier echter niet in mee.