Burgemeester Peter den Oudsten heeft dinsdag Frits van der Heide benoemd tot Ereburger van Groningen. Van der Heide is daarmee opgenomen in het ‘Gulden Boek van de stad Groningen.’

Dat meldt de gemeente Groningen.

Frits van der Heide heeft zijn benoeming te danken aan zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en inzet, aldus de gemeente.

In het Gulden Boek van de stad Groningen wordt de supermarktexploitant als volgt omschreven: “Frits van der Heide zette zich jarenlang belangeloos in voor de Groninger samenleving. Vanuit zijn filosofie dat samen sterk, sterker maakt was hij jarenlang actief op uiteenlopende maatschappelijke terreinen, waaronder het georganiseerd Groninger bedrijfsleven. Hij werkte samen op basis van gelijkwaardigheid, respect en onafhankelijkheid.”

“Zijn winkelbedrijf is van bindende betekenis voor de wijk Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg”, zo valt in het Gulden Boek te lezen. “Hij is maatschappelijk betrokken bij ‘zijn’ wijk en ver daar buiten. Frits van der Heide denkt in kansen, zoekt het positieve en ziet als ondernemer waar de mogelijkheden liggen. Hij vervult een ambassadeursrol bij het bieden van kansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zijn inzet heeft velen geïnspireerd.”

Het Ereburgerschap van de stad Groningen wordt toegekend wegens ‘buitengewone verdienste, al dan niet belangeloos, voor de stad en haar inwoners gedurende een lange reeks van jaren’.