Het aantal medewerkers op de Hanzehogeschool Groningen is afgelopen jaar flink gegroeid. Bij de hogeschool werken 166 extra mensen dan het jaar daarvoor. 

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Hanzehogeschool over 2014. 

De Hanzehogeschool telt nu ruim 3.113 medewerkers. Maar liefst 25.556 studenten schreven zich vorig jaar in. Dat is gelijk aan het jaar daarvoor. 

2014 werd qua financien positief afgesloten. Over het vorige jaar werd een winst van 2,5 miljoen euro geboekt. Dat is iets meer dan in 2013. 

In het jaarverslag wordt extra aandacht besteed aan het feit dat nog te veel studenten te lang over hun studie doen. Door de prestatieafspraken is de school verplicht om meer dan 62 procent van de studenten in vijf jaar tijd af te laten studeren. Nu lukt 59 procent van de studenten dat. Om een boete te ontlopen, moet dat percentage omhoog.