Het eerste kwartaal van dit jaar schreef MartiniPlaza een positief resultaat van 600.000 euro. Toch moet er nog meer bezuinigd worden. 

Het congres- en expositiecentrum MartiniPlaza krabbelt weer iets overeind na de financiële malaise in 2014. Toen draaide MartiniPlaza een verlies van ruim acht ton, ging Plaza Sportiva failliet, werden voorstellingen geschrapt en daalde de kaartverkoop.

Al die problemen zorgden voor het vertrek van toenmalig directeur Jan Geert Vierkant en de voltallige Raad van Commissarissen. Onder leiding van de interim-directeur, Willem de Kok, krabbelt MartiniPlaza weer iets overeind, mede dankzij de grote belangstelling voor de voorstelling WarHorse.

Ondanks de positieve resultaten moet er wel nog meer bezuinigd worden en daarom wordt binnenkort een nog onbekend aantal werknemers ontslagen.