Burgemeester en wethouders van Oldambt hebben laten weten mee te werken aan een plan voor een nieuw asielzoekerscentrum.

Volgens een persbericht van de gemeente Oldambt is er goede kans dat er een nieuw AZC komt in de Groningse fusiegemeente. Het is echter nog niet duidelijk waar het centrum moet komen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) was nog steeds op zoek een locatie waar tien jaar lang asielzoekers kunnen worden opgevangen. Vroeger gebeurde dat nog in Winschoten, maar die opvang werd een jaar geleden gesloten.

Het plan voor een nieuwecentrum wordt begin juni besproken in de gemeenteraad van Oldambt. Dan zal er ook gesproken worden over een eventuele locatie voor de opvang.

Verantwoordelijkheid

Een woordvoerder laat weten dat ‘op basis van de internationale ontwikkelingen en de toegenomen vluchtelingenstroom de gemeente het als een morele plicht en sociale verantwoordelijkheid ziet om een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijke vraagstuk’.

Voor het gemeentebestuur is de komst van het opvangcentrum wel aan bepaalde eisen gebonden. Het asielzoekerscentrum moet nieuwe banen creëren ende veiligheid van de betrokkenen moet worden gewaarborgd.

Het is de bedoeling dat het centrum niet meer dan duizend mensen gaat herbergen en niet langer dan tien jaar open zal zijn.