Het Alfa-college in Groningen start dit jaar met een zomerschool. Het gaat om een pilot.

De zomerschool is bedoeld voor leerlingen die een diploma halen op het vmbo, bij een entree-opleiding of studenten die met een mbo-opleiding op niveau 2 beginnen. Ze kunnen op de school hun Nederlands of rekenen bijspijkeren. De bedoeling is dat die leerlingen met een voorsprong aan het nieuwe schooljaar beginnen.

Leerlingen die in het nieuwe schooljaar starten met een mbo-opleiding op niveau 2 kunnen op de zomerschool terecht. Tijdens hun intakegesprek bij het Alfa-college worden leerlingen gewezen op de mogelijkheid van de zomerschool. Leerlingen mogen zelf weten of ze meedoen aan de zomerschool. 

Als de pilot succesvol is, wordt de zomerschool van het Alfa-college volgend jaar wellicht uitgebreid met andere vakken en andere niveaus.