Wethouder Roeland van der Schaaf vindt de 15 procentsregeling voor huisvesting van studenten uit de tijd en pleit voor nieuwe regels. 

Dit meldt de wethouder woensdagmiddag tijdens de persconferentie.

“Die 15 procentsnorm heeft jarenlang gewerkt, maar levert tegenwoordig meer verdeeldheid dan verbinding op”, zo luidt het oordeel van de wethouder. “De woonwensen zijn veranderd. We willen dat deze norm een goede indicator wordt, maar geen harde norm. Het levert alleen maar misverstanden op.”

Van der Schaaf wil studentenhuisvesting per geval gaan toetsen. “We moeten toe naar meer op maat gesneden huisvesting voor jongeren en studenten. We moeten alles per geval gaan toetsen op dingen als leefbaarheid, staat van de gebouwen en de vraag naar nieuwe studentenwoningen.”

De wethouder ziet een nieuwe trend ontstaan onder studenten. “Het aantal studenten groeit, maar de vraag naar studentenkamers is gedaald. Studenten zijn steeds vaker op zoek naar zelfstandige woningen, niet naar losse kamers.” 

Herbestemming

Van der Schaaf is niet bang dat door de nieuwe plannen enkele straten worden bevolkt door een (te) groot aantal studenten. “Sommige straten bestaan al uit 50 procent studenten,” zegt de wethouder lachend. “Daarom willen we vanaf nu ook aanvragen per geval gaan bekijken, dat verschilt per situatie. Maar per saldo zullen we wel wat terughoudender gaan worden.”

“Een andere optie waar we sneller en vaker naar willen kijken, zijn panden die leegstaan en nieuwe bestemming kunnen geven. Ik noem als voorbeeld lege kerken, het KPN-gebouw en het pand bij de Eendrachtskade. Daar kunnen we dan mooie appartementen van maken”, aldus van der Schaaf.