De werkgelegenheid in Groningen is ietsjes gedaald. Tussen 1 april 2013 en 1 april vorig jaar nam het aantal banen met 1,3 procent af.

Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Groningen.

Landelijk bedroeg de daling 1,1 procent.  Recente cijfers waarin economisch herstel zou kunnen doorklinken zijn nog niet beschikbaar. De gemeente noemt het opvallend dat het aantal faillissementen in de onderzochte periode sterk afnam.

Vooral in de sectoren gezondheidszorg, welzijn en overheid daalde de werkgelegenheid. Dat is onder andere het gevolg van bezuinigingen. In de horeca, het onderwijs en de beveiliging nam het aantal banen juist toe.