Groningen werkt aan ‘verwarmde fietspaden’. Het gaat om een plan voor het verwarmen van hoofdfietsroutes met aardwarmte om ze duurzaam sneeuw- en ijsvrij te houden.
 

Dat staat in een nieuwe fietsstrategie die door het college van burgemeester en wethouders van Groningen is gepresenteerd. De strategie bevat een groot aantal maatregelen om het fietsen nog aantrekkelijker te maken in Groningen.

Nergens ter wereld fietsen relatief gezien zoveel mensen als in Groningen. Maar liefst zestig procent van alle verkeersbewegingen gebeurt op de fiets. Het college wil dat graag verder uitbreiden en heeft daartoe alle mogelijkheden op een rijtje gezet.

Een andere mogelijkheid is het aantrekkelijker maken van P+R-terreinen en stations om daar over te stappen op de fiets. Meer ruimte voor fietsers op de Diepenring of het herinrichten van de Korreweg als fietsstraat. Maar ook bijvoorbeeld de uitbreiding van fietsenstallingen, zowel in de binnenstad als in de wijken.

Wethouder Paul de Rook: “We hebben in Groningen een lange traditie van goed en helder fietsbeleid. Die traditie willen we zeker voortzetten om de stad economisch vitaal, bereikbaar en gezond te houden. Daarvoor geven we, nog meer dan voorheen, ruimte aan de fiets.”

Met het groeiend aantal inwoners van de stad, neemt ook het aantal fietsers toe. Bovendien zorgen nieuwe ontwikkelingen, zoals de e-bike, voor meer drukte op de fietspaden.