De gemeente Groningen heeft stichting INLIA de opdracht gegeven op zo snel mogelijk sobere opvang te regelen voor 31 uitgeprocedeerde asielzoekers.
 

Dat meldt de gemeente woensdag.

In de afgelopen weken hebben zich 31 vluchtelingen gemeld bij de gemeente Groningen met een verzoek om opvang. Voor deze mensen is op zeer korte termijn opvang geregeld. De gemeente is echter op zoek naar een locatie waar uitgeprocedeerde vluchtelingen langer kunnen verblijven en heeft de stichting INLIA ingeschakeld om deze tijdelijke voorzieningen te regelen.

O
ndanks dat Het Rijk in eerste instantie verantwoordelijk is voor de opvang van vluchtelingen, worden gemeenten door gerechtelijke uitspraken gedwongen minimaal een nachtverblijf, ontbijt, avondmaaltijd en een douche aan te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Verschillende locaties voor noodopvang worden bekeken en de gemeente komt deze week met een voorstel. De gemeente geeft aan dat ze ‘op zorgvuldige wijze in contact treden met omwonenden over het voornemen een tijdelijke opvanglocatie te realiseren’ wanneer er een locatie is gevonden. 

De opvang betreft een tijdelijke voorziening voor maximaal vier maanden.