De arbeidsmarktregio Groningen heeft een Europese subsidie van 7,3 miljoen euro gekregen om de werkloosheid aan te pakken.

Onder de naam ‘Werk in Zicht’ werken 27 gemeenten, scholen en werkgevers samen om de werkloosheid in Groningen te bestrijden.

Vorig jaar deed Werk in Zicht twee subsidieaanvragen: één van 5,1 miljoen euro voor de samenwerkende gemeenten en een van 2,2 miljoen euro voor praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. Die beide aanvragen zijn goedgekeurd.

De gemeenten gaan het geld gebruiken voor de bestrijding van jongerenwerkloosheid, langdurig werklozen, werkzoekenden met een arbeidsbeperking en 55-plussers. Het onderwijs gaat het geld gebruiken voor stages, cursussen en begeleiding van kwetsbare jongeren.

Wethouder Roeland van der Schaaf, die ook bestuursvoorzitter is van Werk in Zicht, is blij met de toekenning. “In onze arbeidsmarktregio hebben we te maken met een hoge werkloosheid, maar we timmeren flink aan de weg om deze te bestrijden. Verschillende projecten laten al goede resultaten zien. De toekenning van 7,3 miljoen euro geeft een extra stimulans om hier voortvarend mee verder te gaan.”