De Groningse studentenfractie in de medezeggenschapsraad HSV is tevreden over de inspraak op de Hanzehogeschool. Wel zouden ze meer ondersteuning willen van het college van bestuur om de medezeggenschap te verbeteren. 

De leden van de medezeggenschap doen de uitspraken woensdag naar aanleiding van de discussie rondom democratisering die volgde op de bezettingen van het Maagdenhuis en het Bungehuis van de Universiteit van Amsterdam. Die hebben woensdag uitgeroepen tot 'nationale actiedag'.

Studentenfractie HSV wil naar eigen zeggen een ander geluid laten horen over medezeggenschap. Volgens de organisatie worden studenten in Groningen juist veel gehoord en begrepen. De studenten ondernemen daarom geen stappen tegen het college van bestuur van de Hanzehogeschool.

"De eisen die De Nieuwe Universiteit stelt op het gebied van democratisering zijn gedeeltelijk herkenbaar, maar niet van toepassing op onze instelling", zegt Rik Bruintjes, fractielid van de HSV. 

Verkiezingen

Wel maakt de HSV zich op een andere manier zorgen over de democratie op de onderwijsinstelling. Een belangrijk onderdeel van democratisering is namelijk de opkomst bij de medezeggenschapsraadsverkiezingen, waarmee de belangenbehartigers hun zetels kunnen winnen.

Voor een goed democratisch klimaat zouden meer studenten volgens de HSV moeten stemmen tijdens die verkiezingen. Daar zou de Hanzehogeschool hen nog wel bij kunnen helpen. 

"Wij vinden het wenselijk dat de Hanzehogeschool Groningen zich meer inzet om de wens van de student nog meer te laten doorklinken, waardoor de kwaliteit van het onderwijs en de hogeschool gewaarborgd blijft en wordt verbeterd naar de wensen van haar studenten", zo besluit HSV-voorzitster Esther Dijkstra.