Inwoners van de provincie Groningen voelen zich op alle fronten veiliger in vergelijking met het landelijke gemiddelde. 

Dat meldt de politie maandag.

In totaal werden regio's op 27 punten onderzocht. In vergelijking met de landelijke cijfers komt Groningen goed uit de bus. Zo is in provincie veel minder sprake van buurtoverlast en zijn Groningers minder vaak slachtoffer van vermogens- en geweldsdelicten, vandalisme en cybercrime.

Volgens de jaarlijkse gehouden landelijke Veiligheidsmonitor 2014 scoort Noord-Nederland op punten als buurtproblemen, aangiftegedrag en veiligheidsgevoel beter dan het landelijke gemiddelde. Het aantal aangegeven delicten ligt in Groningen ook lager dan het landelijke gemiddelde. De Groninger heeft in het algemeen bovendien meer vertrouwen in de politie.

Politiechef van Noord-Nederland, Oscar Dros, is tevreden. "Ik zie de uitkomsten van deze monitor als een schouderklop voor het verrichte politiewerk in het Noorden."