Defensie gaat zieke oud-medewerkers die met het kankerverwekkende Chroom 6 hebben gewerkt een schadevergoeding betalen. 

Dat meldt De Telegraaf

De vergoedingen verschillen per geval. Lichte gevallen krijgen .3000 euro terwijl ernstige gevallen kunnen rekenen op 15.000 euro. 

Met de 'coulanceregeling' wil Defensie nog geen aansprakelijkheid bekennen, schrijft De Telegraaf. Het verband tussen de verf en gezondheidsklachten moet officieel nog worden aangetoond. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is nog bezig de gezonheidseffecten te onderzoeken. 

Als het onderzoekt uitwijst dat Defensie nalatig is geweest, kunnen de vergoedingen nog hoger uitpakken.

In Ter Apel hebben enkele tientallen medewerkers in het voormalig NAVO-depot gewerkt met de verf.