Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in januari opnieuw sterk gestegen. 

Dat meldt het UWV.

Eind januari 2015 telde Groningen ongeveer 17.000 WW-uitkeringen. Dat is een stijging van ongeveer 6.1% ten opzichte van december 2014. 

Vooral de sectoren zorg en welzijn zijn grote boosdoeners. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn deze sectoren oververtegenwoordigd en hebben daarom een grote invloed op de WW-cijfers. Een andere oorzaak ligt bij de seizoen gerelateerde werkloosheid in de landbouw en bouw tijdens de wintermaanden. 

De Groningse stijging van het aantal werklozen is hoger dan de landelijke tendens. In de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen landelijk met ongeveer 3,8%.

De cijfers van het UWV geven aan dat het aantal WW-uitkeringen vanuit de sector zorg en welzijn blijft stijgen in de noordelijke provincies. Dit komt omdat aan het einde van het kalenderjaar veel tijdelijke contracten in deze sector aflopen.